Sektör Hakkında

Dünyada İlaç Sektörü


İlaç sanayi, en yüksek katma değer sağlayan sektörlerin arasında yer almaktadır. Dünya ilaç sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme süreci içerisine girmiştir. Demografik değişim, ortalama yaşam süresinin artışı, hastalık paternlerindeki değişimler, sosyal küreselleşme, sağlık hizmetlerine erişimdeki anlamlı artış ve sosyal devlet olgusunun doğuşu dünya ilaç sektörünün büyümesinde önemli rol oynamıştır.

Dünya genelinde 1,1 trilyon dolarlık bir pazar hacmi bulunan ilaç sektöründe yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Dünya ilaç pazarının %39’unu Kuzey Amerika, %23’ünü Avrupa ülkeleri oluşturmakta olup önümüzdeki dönemde pazar payları dağılımında bu bölgelerin paylarının azalması ve gelişmekte olan ülke paylarının artması beklenmektedir.


Türkiye’de İlaç ve Eczacılık Ürünleri Sektörü


Türkiye, üretim standartları, teknolojisi ve kapasitesi itibarı ile oldukça gelişmiş bir ilaç sanayisine sahiptir. İlaç sanayi; önemli miktar ve çeşitlilikle üretim ve ihracat imkanına sahip, katma değeri yüksek olan sektörlerimizden biridir.

Türkiye ilaç endüstrisi, 1952’den sonra yerli ve yabancı ilaç fabrikalarının kurulması ile gelişmeye başlamıştır. Sağlıkta reform süreciyle birlikte 2004 yılında hastanelerde ilaç satışı yapılması durdurulmuş ve ilaçta referans fiyat uygulaması başlanmıştır. Bu uygulama Türkiye’deki hastaların Avrupa ülkelerindeki orijinal ilaçlara en ucuz fiyatlarla ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Ancak, uygulamada referans fiyatın Türk Lirası’na dönüştürüldüğü euro kurunun mevcut düzeyinin oldukça altında belirlenmesi, piyasada faaliyet gösteren firmaları sıkıntıya sokmaktadır.

Türkiye’de kullanılan ilaçların kutu bazında yaklaşık %75’i, değer bazında ise %45’i ülkemizde üretilmektedir. Buna ragmen Türkiye ilaçta net ithalatçı ülkelerden biridir. Tıp ve Eczacılık açısından zengin insan kaynaklarına sahip olunmasına rağmen, Ar-Ge yatırımlarındaki ve araştırma olanaklarındaki kısıtlardan dolayı bu kaynaktan yeterince faydalanılamamaktadır. Bakanlığın yerli ilaç üretimine dair açıklamaları şüphesiz mevcut durumu değiştirecektir.Üretim kapasitesi, standartları ve teknolojisi açısından gelişmiş bir yapıda olan Türk ilaç sektöründe toplam 337 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmaların 55’i yerli olmak üzere 67 tanesi ilaç üreticisidir. Üretici veya ithalatçı firmalar ilaçları ecza depolarına satmakta, ecza depoları da perakende satışı gerçekleştiren eczanelere dağıtım yapmaktadır. Piyasada yaklaşık 24.000 eczane faaliyet göstermektedir.

Yurtdışından ithal edilen referans ilaçların eşdeğer ilaçlara göre daha pahalı olması ve aracı sayısının fazla olması eczanelerin karlılığını azaltmaktadır. Türkiye’deki ilaç tüketim dağılımına bakıldığında, referans ilaç’ın eşdeğer ilaç’a göre toplam piyasa değeri oldukça yüksektir. Kutu bazında baktığımızda ise bunun tam tersi bir grafik görmekteyiz.
https://www.yerliilac.com/wp-content/uploads/2017/02/ASSDASDASD.png

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım by Erdem YILDIZ